Isplate naknada na osnovu ranijih rešenja

Obaveštenje Odeljenja za društvene delatnosti

„Na osnovu Zaključka Vlade RS  od 24.03.2020. godine svim korisnicima koji imaju pravo na: novčanu socijalnu pomoć, dodatak za negu i pomoć drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dečiji dodatak, naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, kojima je to pravo isteklo 15. marta i kasnije tokom trajanja vanrednog stanja, produžava se dalja isplata na osnovu ranije donetih rešenja, osim u slučaju da je nadležni organ već odlučio o daljem korišćenju prava, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje. 

U skladu sa navedenim, pravo na dečiji dodatak produžiće se na osnovu ranije donetog rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje“, navodi se u obaveštenju Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave Šabac.