MUP: Otvoren konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova na teritoriji Srbije, od čega 4 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Šapcu, 2 polaznika za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Koceljevi, 1 polaznik za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Vladimircima i 4 polaznika za potrebe vatrogasno-spasilačkog voda u Loznici.

Pravo učešća na konkursu imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da je državljanin Republike Srbije;
  2. da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;
  3. da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
  4. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;
  5. da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
  6. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;
  7. da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 01.07.2021. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Konkurs traje do 25. maja 2021. godine.

Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova http://www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs.