Pohvale za Mlekaru Šabac od strane sertifikacionog tela iz Austrije

Kontroli kvaliteta se u Mlekari Šabac poklanja posebna pažnja punih devet decenija, koliko postoji ova fabrika, a o čemu je nedavno za portal Čivija govorila Radenka Golubović, direktorka kontrole kvaliteta.

Radenka je već 30 godina u Mlekari Šabac i ona ističe da su kvalitet i bezbednost proizvoda prioritet broj jedan, kao i da jednaku pažnju posvećuju unapređenju procesa rada što potvrđuje i izveštaj auditora, sertifikacionog tela Quality Austria.

U cilju utvrđivanja usaglašenosti sa zahtevima standarda FSSC 2200 (upravljanje sistemom bezbednosti hrane), ISO 9001 (upravljanje kvalitetom u poslovnoj organizaciji), ISO 14001 (zaštita životne sredine) i OHSAS 1800 (upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu), nedavno je sproveden audit u Mlekari Šabac.

Pored pohvala za rad i investiranje, od strane sertifikacionog tela iz Austrije, auditori su kao prednosti i snage ove kompanije istakli i visoku kompetentnost menadžmenta i zaposlenih, timski duh, dobru organizacija i efikasnost za vreme perioda pandemije COVID-19, kao i uspeh da zadrži kompletan tim i dobar odnos prema dobavljačima mleka.

Ovakvim pristupom u radu, Mlekara Šabac pokazala je da je održivo poslovanje ispravan put, a da su mačvani odlične kolege i pouzdani saradnici.