Vanredno stanje neustavno

Saopštenje Upravnog odbora Advokatske komore Srbije

Vanredno stanje u Republici Srbiji uvedeno je na protivustavan način, stav je kojim Upravni odbor Advokatske komore Srbije (AKS) počinje svoje saopštenje.

Odluka predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade kojom se proglašava vanredno stanje ne sadrži obrazloženje, zbog čega nije ni moguće utvrditi ispunjenost uslova za primenu čl. 200 st. 5 Ustava Republike Srbije, tj. razlog zbog kojeg Narodna skupština nije bila u mogućnosti da se sastane. Upravni odbor AKS poziva predsednika Narodne skupštine da sazove sednicu ili da građanima Srbije saopšti razloge zbog kojih Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, stoji u saopštenju.

Ustav Republike Srbije u čl. 200 st. 1 propisuje da vanredno stanje proglašava Narodna skupština i to pravo kao organa zakonodavne vlasti ne može biti suspendovano bilo kakvom odlukom organa izvršne vlasti.

Ljudska prava zajamčena Ustavom mogu biti ograničena samo ako ta ograničenja dopušta Ustav u svrhe radi kojih ga Ustav dopušta, u obimu neophodnom da se ustavna svrha ograničenja zadovolji u demokratskom društvu i bez zadiranja u suštinu zajamčenih prava.

UO AKS ne osporava neophodnost ograničenja pojedinih prava građana u cilju efikasnog sprečavanja širenja epidemije i zaštite zdravlja i života građana, ali istovremeno insistira na doslednom poštovanju odredaba Ustava od strane organa izvršne vlasti prilikom donošenja odluka koja prava, u kojoj meri i na koji način mogu biti ograničena.

AKS u uslovima vanrednog stanja s povećanom pažnjom prati donošenje i primenu svih mera koje nadležni državni organi donose i u skladu sa svojom društvenom ulogom reagovaće uvek kad oceni da je došlo do narušavanja pravnog poretka u meri koja predstavlja opasnost po funkcionisanje pravne države, navodi se u saopštenju UO Advokatske komore Srbije koje je potpisao predsednik Viktor Gostiljac.