Paradoks opuštanja u procesu rada

U trenutnim okolnostima se događa jedan paradoks odnosa ljudi prema poslu. Iako bi se očekivalo umanjeno raspoloženje u nedostatku kontakta i razmene s drugima, rezultati su bitno drugačiji (mada ne i neočekivani).

Radeći od kuće, zaposleni primećuju da su odmorniji čak i kada imaju više posla. Razlog tome je njihovo stanje opuštenosti jer izostaju spoljašnji izazovi i okidači  konfliktih situacija (sa nadređenima, kolegama). Nema neprijatnih suočavanja, ‘značajnih’ pogleda u prolazu, primedbi na račun rada, požurivanja oko rokova, ogovaranja, takmičenja za bolju poziciju i ostalih radnih (i onih drugih) sadržaja svojstvenih radnoj današnjici. Takvo relaksirano stanje se prenosi i na druge segmente porodičnog i prijateljskog života pa se može zaključiti  da je poželjno jer su zaposleni napokon pronašli mir i odahnuli. Iako predah svima prija i doprinosi poboljšanju kvaliteta odnosa, ne smemo zaboraviti da su uslovi u kojima radimo ipak veštački. U njima smo zaštićeni od spoljašnjih i unutrašnjih stimulansa koji podižu nivo stresa u organizmu. Ali isto tako i onemogućeni da gradimo realne odnose u kojima su konflikti nužni kako bismo unapređivali sebe i razvijali odnose s drugima. Da bismo to ostvaraili neophodno je da umemo da upravljamo njima tj. da znamo da upravljamo svojim emocijama.

Kako to postižemo?

Radom na sebi. Jer ako ne razvijemo ovu sposobnost (sposobnost za rad), stvarnost sa kojom se susretnemo može biti još teskobnija.

Svakog radnog dana 15-17h svi penzioneri me mogu kontaktirati putem S.O.S. linije besplatne socijalno-psihološke pomoći u vezi sa virusom COVID-19 koristeći društvene mreže Skajp, Viber, Mesindžer ili putem telefona.

Maja Dokić dipl.sociolog i OLI psihoterapeut u edukaciji

Holistički centar OM Šabac

Seanse možete zakazati na 062 301 203