Podrška predškolskim ustanovama u građenju kvalitetne prakse

Danas je održana onlajn konferencija u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Projekta inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja pod nazivom „Podrška predškolskim ustanovama u građenju kvalitetne prakse-iskustva, otvorene mogućnosti, partnerstva“, koju je pratilo više od 300 predstavnika lokalnih samouprava.

Cilj konferencije je promocija aktivnosti unapređivanja kvaliteta rada predškolskih ustanova kroz drugu komponentu ovog Projekta iz perspektive zaposlenih i davanje preporuka za naredne procese u vezi sa otvorenim mogućnostima i partnerstvima kao osloncima za unapređivanje rada.
„Podrške koje se pružaju predškolskoj ustanovi u cilju kvalitetne primene nove programske koncepcije razvijene su i kroz unapređivanje profesionalnog razvoja zaposlenih u predškolskom sistemu i kroz unapređivanje sistema vrednovanja kvaliteta predškolskog vaspitanja u cilju podrške dobrobiti i celovitom razvoju dece“, izjavio je pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje dr Milan Pašić.

Nikolina Škundrić, vaspitačica iz predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ iz Novog Sada prezentovala je razmišljanja i iskustva praktičara o programu podrške, dok je Jelena Paić, pedagog predškolske ustnove „Rakovica“ prezentovala promene u praksi iz perspektive voditelja i mentora. Gordana Đorđević, pedagog predškolske ustanive „Sima Milošević“ iz Zemuna, prezentovala je strategije za pokretanje promena u kulturi i strukturi predškolske ustanove, a Staniša Čabarkapa, pedagog iz predškolske ustanove „Bambi“, Šabac, prikazao je promene u prostoru dečijeg vrtića. Vaspitačica, Biljana Majstorović iz predškolske ustanove „ Lane“ iz Aleksinca predstavila je mogućnosti koje pruža realizacija projekata i učesnike upoznala sa jednim od projekata koje realizuje sa decom pod nazivom „Put u svemir“. Nešto više o perspektivi roditelja o mogućnostima koje pruža implementacija novih osnova programa rekla je Dina Šukler Wiesike iz predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ u Novom Sadu.

Direktor predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ iz Čačka, Suzana Simeunović, prezentovala je na koji način aktivno učešće direktora utiče na zajedničku profesionalnu viziju predškolske ustanove.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja već četvrtu godinu za redom sprovodi Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji se finansira uz podršku Svetske banke. Jedan od ciljeva Projekta jeste unapređivanje kvaliteta sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji karakteriše holistički pristup u podržavanju učenja, razvoja i dobrobiti deteta. U tom kontekstu, druga komponente uključuje podršku uvođenju i primeni novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, unapređivanje inicijalnog obrazovanja i profesionalnog razvoja zaposlenih u PVO kao i unapređivanje sistema stručnog usavršavanja i napredovanja u zvanju zaposlenih u PVO.