Jelena Milošević: Šabac je snažna i razvijena zajednica

Jelena Milošević, direktorka Centra za socijalni rad Šabac u današnjoj poseti Sportskom savezu osoba sa invaliditetom razgovarala je sa članovima o njihovim potrebama i uslovima u kojima realizuju sportske aktivnosti.

„Šabac je grad sporta i izuzetno mi je drago da među mnogim sportskim klubovima i savezima svoje mesto ima i Sportski savez osoba sa invaliditetom. Grad Šabac pruža različite vidove podrške i obezbeđuje uslove za kontinuirani sportsko-rekreativni život a sve u cilju poboljšanja uslova života osoba sa invaliditetom. Sport doprinosi boljoj integraciji osoba sa invaliditetom, osnažuje ih, pomaže da prepoznaju svoje potencijale, a sa druge strane podstiče celokupnu zajednicu da bude otvorena i osobe sa invaliditetom uključi kao punopravne članove društva jer sport je najlepši i pravi primer da mi ne živimo jedni pored drugih, već zajedno i da je negovanje inkluzivne kulture veoma važan pokazatelj snage i razvijenosti jedne zajednice“, istakla je Jelena Milošević.

Grad Šabac kontinuirano pruža podršku osobama sa invaliditetom kroz različite vidove zdravstvene i socijalne zaštite.

„Sportski savez osoba sa invaliditetom postoji već tri godine, imamo četiri kluba koji okupljaju 120 članova. Za sada sve funkcioniše dobro, dobili smo nove prostorije, bolje smo organizovani. Na inicijativu Dragana Nikolića, gradskog većnika zaduženog za sport, osnovali smo Sportski savez osoba sa invaliditetom iz razloga da bismo mogli da finansiramo i pojedince koji su uključeni u sport osoba sa invaliditetom. Trenutno od aktivnosti imamo motoričke radionice, šah, badminton, inovativna igra baskin, kao i plivanje i atletika. Naš prioritet su deca ometena u razvoju, da se uključe u sport i tako poprave svoje fizičko stanje“, rekao je Slavoljub Avdić, tehnički sekretar Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Šabac.

foto: Zapadna Srbija Šabac

Dejan Popović, generalni sekretar Sportskog saveza grada Šapca istakao je da je saradnja sa gradom i institucijama u cilju unapređenja sporta osoba sa invaliditetom od velike važnosti.

„Osnivanjem Saveza za sport osoba sa invaliditetom stvorili su se zakonski uslovi za finansiranje programa iz budžeta grada, koji se odnose na sport osoba s invaliditetom. Sportski savez Šabac kao krovna organizacija nastojala je da u proteklom periodu prikupi svu potrebnu administrativnu i tehničku pomoć u radu Saveza, a u narednom periodu nastojaćemo da taj naš front delovanja proširimo i da u saradnji sa gradom i institucijama zdravstvene i socijalne zaštite, kao i drugim vidovima organizovanja osoba sa invaliditetom radimo na stvaranju što boljih uslova u cilju unapređenja sporta osoba sa invaliditetom“.

Sportski savez osoba sa invaliditetom Šabac nakon rekonstrukcije Sokolskog doma dobio je nove prostorije.

Tekst i fotografije: Zapadna Srbija Šabac